Outline Arkitektur

Om oss

Vi er et arkitektkontor med lang og solid erfaring. Vi tror på kontinuitet, kvalitet og erfaringsbasert prosjektgjennomføring. Vi er et arkitektkontor med lokal tilknytning, men med internasjonale mål.

Vårt mål

Vår arkitektur oppstår i skjæringspunktet mellom natur og kultur, og i møtet med mennesker. Menneskers fysiske omgivelser skal svare til menneskets behov, og tilpasse seg vår kultur og natur. Et hjem og en arbeidsplass, et offentlig plassrom, en undervisningsinstitusjon eller en kulturarena – alle skal svare til menneskets behov for trygghet, tilhørighet og gjenkjennelse.

Publikasjoner

Dwell-The Greenhouse Home

Vårt team

Margit Klev

Sivilarkitekt MNAL/Partner/Daglig leder

Nicolas Jury

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Leif Bergersen

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Nick Torsteinsrud-Smith

Sivilarkitekt MNAL / Partner

"Nicolas er kontorets sydamerikanske Sivilarkitekt, med sin mastergrad i Arkitektur fra Universitetet Mayor i Santiago, Chile. Han har 17 års erfaring som arkitekt, 14 av disse i Norge. Han har jobbet i flere av landets fremste arkitektkontor, blant annet Niels Torp arkitekter og Kristin Jarmund arkitekter. Han spisskompetanse er prosjektutvikling i tidlig fase. Nico jobber raskere enn lynet når en kompleks problemstilling fremsettes for han, og kan gi et formsvar Samtidig som ny teknologi og muligheter viser Nico vei innen faget, danner den klassiske arkitekturhistorien et solid bakteppe for alle prosjekter. "

Nicolas Jury Sivilarkitekt MNAL

Margit har bakgrunn som bonde, revyskuespiller og korsangerinne. Som arkitekt har hun 15 års erfaring, hovedsakelig med komplekse bygg; skoler, politihus, kontorbygg, handelssentra og boliger har hun jobbet mye med. Hun har lang erfaring som prosjektleder og har en særskilt interesse for bærekraftig og miljøriktig prosjektering, rehabilitering av vernede bygg samt fargebruk i arkitektur. Hun har tegnet og fått oppført sitt eget bolighus for familien sin, inne i et drivhus: et prosjekt som har vært publisert i ulike media over hele verden.

Margit Klev Sivilarkitekt MNAL

"Leif har over 40 års erfaring som sivilarkitekt og har sannsynligvis vært borti nesten alle problemstillinger en arkitekt kan møte i sin karriere. Han møter alle utfordringer med nysgjerrighet og entusiasme, samtidig som hans solide erfaring skaper trygghet i prosjektet både i møte med oppdragsgivere og kunder. Han har erfaring med både private og offentlige prosjekter, og har en særskilt spisskompetanse innen detaljprosjektering av badeanlegg og rehabilitering av vernede bygg. Han har bred kompetanse innen arealplanlegging og har stått bak en lang rekke reguleringsplaner. Av de siste års største prosjekter kan det nevnes Ulstein Arena (Statens pris for byggekvalitet 2019) og rehabilitering av Norges Idrettshøgskole, ferdigstilt i 2018. Hans vinnende vesen og ydmyke holdning til faget gjør Leif til en sann glede å samarbeide med. "

Leif Bergersen Sivilarkitekt MNAL

Nick har lang erfaring med et bredt spekter av prosjekter i alle størrelser. Hovedvekten har imidlertid konsentrert seg på utvikling av større, komplekse bygg – enten som ny- eller ombygging. Han har jobbet i London, flere år med egen praksis i Oslo, og som prosjektansvarlig for store, langvarige prosjekter i østlandsområdet. Han har ledet arkitektteamet gjennom mange vellykket prosjekter i nært samarbeid med byggherrer, offentlige myndigheter og entreprenører. Nick har spesialkompetanse i kjøpesenter/handelsrelaterte oppdrag, men benytter likevel sin erfaring og lederskap i alle sammenhenger. Han har også omfattende kunnskap og erfaring med kompliserte søknadsprosedyrer – gjerne med behov for dispensasjon.

NICK TORSTEINSRUD-SMITH Sivilarkitekt MNAL